Open letter – Serbian and Croatian


Please, select your language:

UK flag

France flag

Germany flag

Spain flag

Italy flag

Greece flag

Portugal flag

Serbian flag

Photo Credit: Roger Price

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Oni su izabrali neznanje

Naučnici iz različitih evropskih država pokazuju ovim pismom da, uprkos izraženoj raznolikosti u stanju naučnih istraživanja u svojim zemljama, postoje značajne sličnosti kada je u pitanju destruktivna zvanična politika. Kritički osvrt, istaknut u naučnom časopisu „Nejčr” i istovremeno objavljen u mnogim novinama širom Evrope, poslednji je poziv kreatorima politike da se vrate na pravi put, a istraživačima i građanima da odbrane suštinsku ulogu koju nauka ima u društvu.

U rastućem broju država članica kreatori nacionalne politike, kao i evropski lideri, potpuno su izgubili dodir sa stvarnim istraživačkim radom.

Izabrali su da ignorišu ključne doprinose jakog istraživačkog sektora ekonomiji zemlje, koji je posebno neophodan zemljama ozbiljnije pogođenim ekonomskom krizom. Umesto toga, nametnuli su nam drastično smanjenje budžeta u oblasti istraživanja i razvoja, što ove zemlje čini srednjeročno i dugoročno ranjivijim na buduće ekonomske krize. Sve se desilo uz prećutno odobravanje institucija EU, koje se više brinu o tome da se države članice povinuju merama štednje, nego li o održavanju i usavršavanju nacionalne infrastrukture za istraživanje i razvoj – to može pomoći ovim zemljama da zamene trenutni model produktivnosti stabilnijim modelom, modelom koji se zasniva na stvaranju znanja.

Izabrali su da ignorišu to da istraživanje ne prati političke cikluse, da je dugoročno, održivo ulaganje u istraživanje i razvoj od neizmerne važnosti, jer je nauka trka na duge staze – neki od plodova nauke mogu se ubrati sada, za druge mogu proći generacije dok sazru. Ako danas ne posejemo, naša deca neće imati sredstva da se suoče sa izazovima sutrašnjice. Umesto toga, oni su sledili cikličnu politiku ulaganja u istraživanje i razvoj, sa jednim ciljem na umu: da smanje godišnji deficit na vrednost koja može biti veštački nametnuta od strane evropskih i finansijskih institucija – nijedna institucija nije svesna štetnog uticaja koji ima na nauku i inovacioni potencijal pojedinačnih država članica i Evrope kao celine.

Izabrali su da ignorišu i to da državna ulaganja u istraživanje i razvoj privlače privatna ulaganja; da je u „državi inovacija”, kao što su Sjedinjene Američke Države, više od polovine ekonomskog rasta došlo od inovacija sa korenima u osnovnom istraživanju koje finansira država. Umesto toga, oni su nerealistični u nadi da će povećanje troškova za istraživanje i razvoj, što je neophodno da bi ove zemlje postigle cilj Lisabonske strategije od 3% BDP-a, biti postignuto isključivo zahvaljujući privatnom sektoru, dok se u isto vreme državna ulaganja u istraživanje i razvoj smanjuju. Ovo se strogo kosi sa padom u broju inovacionih kompanija u nekim od ovih država. Takođe, kosi se i sa činjenicom da su među malim i srednjim preduzećima najzastupljeniji mali porodični biznisi bez inovacionog potencijala.

Izabrali su da ignorišu činjenicu da su za obuku istraživača potrebni resursi i vreme. Umesto toga, zaštićeni evropskom direktivom o smanjenju radne snage u javnom sektoru, nametnuli su drastične rezove na sredstva za zapošljavanje u obrazovnim institucijama i univerzitetima. U zbiru sa nedostatkom šansi za posao u privatnom sektoru i rezovima u programima za razvoj ljudskih resursa, ovo započinje proces „odliva mozgova” sa juga na sever Evrope i iz Evrope ka drugim kontinentima. Krajnji rezultat je nenadoknadivi gubitak investicija i povećanje jaza između država članica u oblasti istraživanja i razvoja. Obeshrabreni nedostatkom šansi i nesigurnošću koja je sastavni deo potpisivanja niza ugovora na određeno vreme, mnogi naučnici razmišljaju o napuštanju svoje struke, a stanje istraživačkih aktivnosti je takvo da je to u stvari put bez povratka. Ovo je desetkovanje kvalifikovane, naučne radne snage dostupne za rad u industriji. Umesto da smanji deficit, egzodus naučnika doprinosi stvaranju nove vrste deficita: deficita u tehnologiji, inovacijama i otkrićima širom Evrope.

Izabrali su da ignorišu činjenicu da primenjena istraživanja nisu ništa drugo do osnovna istraživanja sa konkretnom primenom i da nisu ograničena na istraživanja sa kratkoročnim tržišnim uticajima, kako neki kreatori politike izgleda veruju. Umesto toga, fokus se značajno pomera ka proizvodima sa tržišnim potencijalom, kako na nacionalnom tako i na evropskom nivou. Proizvodi namenjeni tržištu su tek neki od plodova sa bujnog drveta nauke, a najlakše je pokupiti plodove koji su već pali sa drveta. Iako seme tih plodova može proklijati u nove fundamentalne uvide, time što su potkopali osnovna istraživanja krenuli su da polako ubijaju koren.

Izabrali su da ignorišu kako naučni proces zaista funkcioniše: da su za istraživanje neophodni eksperimenti i da neće svi eksperimenti biti uspešni; da je izvrsnost u nauci tek vrh ledenog brega, a breg plovi isljučivo zahvaljujući celokupnom radu ispod površine. Umesto toga, zvanična politika o nauci na nacionalnom i evropskom nivou okrenula se finansiranju već afirmisanih grupa istraživača koje postaju sve malobrojnije. Time se podriva neophodna raznovrsnost naučnih profila kako bismo se suočili sa društvenim i tehnološkim izazovima sutrašnjice. Ovakav pristup dodatno doprinosi „odlivu mozgova”, jer mala grupa dobro finansiranih istraživačkih institucija sistematski angažuje ovu odabranu skupinu istraživača kojima su dodeljene stipendije za istraživanja.
Izabrali su da ignorišu neizmerno važnu sinergiju između istraživanja i obrazovanja. Umesto toga, sasekli su finansiranje istraživanja na državnim univerzitetima, čime su umanjili njihov ukupni kvalitet i ugrozili ulogu državnih univerziteta kao promotera jednakih šansi.

Povrh svega, izabrali su da ignorišu činjenicu da istraživanje ne mora samo da služi ekonomiji, već da takođe uvećava znanje jednog društva i poboljšava socijalnu zaštitu, uključujući tu i boljitak ljudi koji nemaju sredstava da plate račune.

Izabrali su da ignorišu, ali mi smo rešeni u nameri da ih stalno podsećamo, jer njihovo neznanje nas može koštati budućnosti. Kao istraživači i građani, upravo formiramo međunarodnu mrežu koja će biti korišćena za razmenu informacija i predloga. Takođe, uključujemo se u seriju inicijativa na nacionalnom i evropskom nivou, kako bismo se suprotstavili sistematskom uništavanju nacionalne istraživačke strukture i kako bismo doprineli izgradnji socijalne Evrope, gde će se odluke donositi od dna ka vrhu. Pozivamo istraživače i građane da zajedno s nama brane ove stavove. Nemamo drugog izbora – dugujemo to našoj deci i deci naše dece.

Amaya Moro-Martín, Astrophysicist; Space Telescope Science Institute, Baltimore (USA); EuroScience, Strasbourg; spokesperson of Investigación Digna (for Spain).
Gilles Mirambeau, HIV virologist; Sorbonne Universités, UPMC Univ. Paris VI (France); IDIBAPS, Barcelona (Spain); EuroScience Strasbourg.
Rosario Mauritti, Sociologist; ISCTE, CIES-IUL, Lisbon (Portugal).
Sebastian Raupach, Physicist; initiator of “Perspektive statt Befristung” (Germany).
Jennifer Rohn, Cell biologist; Division of Medicine, University College London, London (UK); Chair of Science is Vital.
Francesco Sylos Labini, Physicist; Enrico Fermi Center, Institute for Complex Systems (ISC-CNR), Rome (Italy); editor of Roars.it.
Varvara Trachana, Cell biologist; Faculty of Medicine, School of Health Sciences, University of Thessaly, Larissa (Greece).
Alain Trautmann, Cancer immunologist; CNRS, Institut Cochin, Paris (France); former spokesman of “Sauvons la Recherche”.
Patrick Lemaire, Embryologist; CNRS, Centre de Recherche de Biochimie Macromoléculaire, Universités of Montpellier; initiator and spokesman of “Sciences en Marche” (France).

Disclaimer: The views expressed by the signatories are not necessarily those of their employers.

The Serbian version of the letter has been translated by:
MSc Vladimir Logos Milenković
PhD student@Faculty of Philology, University of Belgrade.

Sign the petition :

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail